BNP Paribas 97 1600 1055 1865 4572 9000 0004

505 688 804

32 67 111 58

O nas

Poznajmy się

O komorniku

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Prawo (studia stacjonarne). W latach 2013-2014 odbyłem aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w  Katowicach. Następnie, w latach 2015-2020 zdobywałem doświadczenie pracując na stanowisku asesora komorniczego w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesławy Małek, wielokrotnie pełniąc funkcję zastępcy komornika sądowego. Z uwagi na wygaśnięcie powołania Czesławy Małek na stanowisku komornika, z dniem  1 marca 2018 r. zostałem wyznaczony zastępcą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesławy Małek i pełniłem wskazaną funkcję do dnia 30 czerwca 2019 r. Ponadto, w 2018 r. rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Katedrze Postępowania Cywilnego.

O kancelarii

Kancelaria Komornicza nr I w Zawierciu powstała w  1987 roku (dawnej Rewir II), a jej zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy, w kancelariach komorniczych. W kancelarii są zatrudnieni pracownicy biurowi z kilkuletnim stażem pracy. Kancelaria współpracuje z serwisem informatycznym, który obsługuje kancelarie komornicze na terenie całego kraju od wielu lat. Przyjęte w Kancelarii rozwiązania, pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami w tym plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Statystyki

Ilość dokonanych zajęć

rachunki bankowe

0

wierzytelności

0

należności za pracę

0

Koszty zapytań

aktualne koszty zapytań kierowanych do instytucji

Zpytanie ZUS

Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek

45,44 45,44
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu otrzymywanych świadczeń
Aktualne dane teleadresowe

Zapytanie US

Zapytanie do Urzędu Skarbowego o płatnika podatków

50,00 50,00
wykaz rachunków bankowych podatnika
wykaz płatników podatków z tytułu zatrudnienia
wykaz płatników podatków z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych
aktualne dane teleadresowe

Zapytanie EKW

Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

20,00 20,00
własność lub współwłasność nieruchomości
możliwość uzyskania danych historycznych
wyszukiwanie po PESEL i/lub imionach rodziców
baza danych obejmuje wszystkie Wydziały Ksiąg Wieczystych w kraju