BNP Paribas 97 1600 1055 1865 4572 9000 0004

505 688 804

32 67 111 58

RODO

Informacja

na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz
• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
• W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z  Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotrem Gieszkiewiczem
Sposoby kontaktu: Kancelaria Komornicza nr I w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21 – każdy poniedziałek od 09:00 do 14:00